Stoppen met roken

28 augustus 2020

Sigaren zijn even ongezond als sigaretten. Rook van sigaren en sigaretten bevat kankerverwekkende stoffen, veroorzaakt long- en hartaandoeningen en schade aan de mondholte.

Mensen denken dat sigaren minder schade berokkenen omdat de rook niet geïnhaleerd wordt, maar dat is een foute redenering. Wilt u stoppen met roken en weet u niet hoe? Maak een afspraak voor voetreflexzonetherapie. Een professionele voetmassage die het lichaam helpt om te ontspannen, los te laten. Afvalstoffen worden uitgescheiden, bloed en lymfe wordt in beweging gezet.