Reflexzonetherapie
en pedicure

Reflexzonetherapie;
een veilige en natuurlijke behandelwijze

> covid-19 richtlijnen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Een mondkapje is verplicht
 • Was uw handen voor en na uw bezoek aan de praktijk
 • Blijf thuis bij hoesten, verkoudheid of koorts
 • Bent u de afgelopen week in het buitenland geweest, graag de afspraak afbellen
 • De praktijk is uitgerust met spatschermen bij de stoel en de balie
 • Alleen pinnen mogelijk

Reflexzonetherapie, oftewel reflexologie, is een aanvullende therapie, die gericht is op de totale mens en werkt op lichaam en geest. De reflexzones worden met duim en vingers bewerkt, wat zorgt voor een betere doorbloeding van het corresponderende lichaamsdeel. Er treedt ontspanning op en er ontstaat een betere energiedoorstroming. Het zelfherstellend vermogen van de cliënt wordt op deze manier aangesproken en gestimuleerd.

Voor wie?
Omdat reflexzonetherapie een veilige en natuurlijke behandelwijze is, die uitgaat van een goede energiedoorstroming, is deze geschikt voor iedereen. Van jong tot oud. Reflexzonetherapie kan ingezet worden bij specifieke klachten, preventief, maar ook om te ontspannen en de gezondheid te versterken.

Reflexzonetherapie is een veilige methode en kan vrijwel altijd worden ingezet. Het is een goede aanvulling op  andere behandelingen in het reguliere medische circuit. Hieronder enkele klachten die met reflexzonetherapie behandeld kunnen worden:

 • Burn-out
 • Acne/eczeem/wonden die niet dicht gaan
 • Duizeligheid/oorpijn/tinnitus
 • Migraine/aangezichtspijn
 • Hormonale klachten
 • Schouderklachten/rugklachten
 • Slaapproblemen
 • Blaasontstekingen/darmproblemen
 • Longklachten
 • Ondersteuning voor mensen met kanker
 • Ondersteuning voor mensen met dementie
 • Ondersteuning tijdens de zwangerschap
 • Na Corona: weerstand, doorbloeding, longen. 

Bovengenoemde is een opsomming van klachten die er kunnen zijn. Mocht uw klacht er niet bij staan, vraag dan na of reflexzonetherapie iets voor u kan betekenen.
De zorgverzekeraar vergoed de behandeling van de reflexzonemassage, dit valt onder Natuurgeneeswijze (check uw polisvoorwaarden). 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De VNRT hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de cliënten die door onze therapeuten worden behandeld. Als therapeut doe ik er alles aan om de privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met cliëntgegevens. Dit houdt in dat:

 • Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Niet meer informatie genoteerd wordt dan nodig om het doel te bereiken.
 • Toestemming wordt gevraagd aan de cliënt om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Geen persoonsgegevens door worden gegeven aan andere partijen, tenzij dit vooraf is overlegd met de cliënt.
 • Met een verwerkersovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen de verwerker, bijvoorbeeld de accountant of webmaster, en de therapeut om zo de persoonsgegevens van de cliënt te beschermen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’, de kosten van het consult.

Wet WKKGZ en SCAG

Heeft u klachten of andere verwachtingen na aanleiding van de reflexzonemassage?  Helaas kan het zijn dat binnen onze samenwerking andere verwachtingen zijn ontstaan, een misverstand of misschien heeft u het gevoel onjuist behandeld te zijn. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.Er is een vervolg procedure uitsluitend voor Reflexzoneconsulten.Als we er samen niet uitkomen, wat kunt u dan doen? Op grond van de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg WKKGZ ben ik verplicht een klachten regeling te treffen voor u als mijn Cliënt. U kunt zich wenden tot de beroepsvereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten VNRT waar u uw klacht kenbaar kunt maken. De VNRT heeft een klachtenreglement waarin algemene regels voor de omgang met onvrede of klachten beschreven staan.                                   Een klachtenfunctionaris kan u helpen bij het formuleren van de onvrede of klacht en onderzoeken welke oplossingen er zijn. Deze procedure is gratis en geldt alleen voor therapeutische Reflexzone consulten.

SCAG:  Mocht deze bemiddeling naar uw mening onvoldoende zijn, wat kunt u dan doen? Dan kunt u zich via de VNRT wenden tot de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een onafhankelijke geschillencommissie in de complementaire zorg. Uw klacht word hier verder behandeld. Na gemiddeld 6 weken zal er een uitspraak zijn. Een uitspraak van deze geschillencommissie over uw klacht is bindend voor mij als therapeut en u als cliënt. Aan deze klachtenprocedure zijn mogelijk kosten verbonden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de www.vnrt.nl

 

Sassenheim
Gezondheidscentrum SassemBourg
Jan van Brabantweg 69
1e etage (lift aanwezig)
2171 HC Sassenheim
Tel: 06 2035 9779
tineke@vitatien.nl 

K.v.K 28087025

Parkeren mag op het plein voor de deur, als er verder geen plek is of als u niet zover kunt lopen. U heeft geen parkeerkaart nodig. 

Openingstijden:
Maandag:   8:30 - 17.30 uur
Dinsdag:      8:30 - 17.30 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag: 8:30 - 17.30 uur
Vrijdag:         8:30 - 16.00 uur

© 2020 Vitatien - alle rechten voorbehouden